O nas

Za-Bawni to nie tylko Klub Malucha

Przewodnim celem naszej działalności jest pomoc w aktywizacji społecznej przede wszystkim kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka jako kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą misją jest ułatwienie bezrobotnym lub pracującym przed urodzeniem dziecka matkom powrotu na otwarty rynek pracy poprzez świadczenie usługi w postaci opieki nad dzieckiem od 1 do 4 roku życia.

Ponadto wspieramy rodziców w roli świadomych i odpowiedzialnych opiekunów oraz w celu uświadomienia ich jak ważny jest wszechstronny rozwój dziecka. Uczymy młode mamy jak godzić sprawy zawodowe i rodzinne, pokazujemy, że można być dobrą, opiekuńczą mamą pracując zawodowo. Dodatkowo wspieramy i prowadzimy inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym dla osób starszych oraz samotnych. Stawiamy przy tym na solidarność pokoleń i owocną współpracę pomiędzy nimi.

Poznaj naszą "Załogę"

Ponieważ każdy zespół tworzą indywidualni ludzie, których kompetencję łącza się w osiąganiu wspólnego celu

Olga Banek

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyłam studia na kierunku Ekonomia o specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami. W Krakowskiej Akademii ukończyłam również studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna otrzymując tytuł inżyniera.Posiadam uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym na podstawie odbytego kursu kończącego się otrzymaniem zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jestem certyfikowanym animatorem tańca oraz animatorem zabaw dziecięcych. Aktywnie biorę udział w różnych szkoleniach i kursach celem zdobywania nowych i doszkalania już zdobytych umiejętności.Pełnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Za-Bawni Sp. z o.o., w Klubie Malucha jestem kierownikiem placówki.Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nasz KLUB MALUCHA powstaje z pasji i zamiłowania do dzieci oraz edukacji. Powstaje również dlatego, ponieważ wiemy, że z punktu widzenia rodziców najważniejsze jest zapewnienie dobrej opieki Dzieciom.Praca z tak małymi dziećmi to ogromna odpowiedzialność. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ każde dziecko wymaga bardzo dużo uwagi. Chcemy aby każdy dzień w naszym Klubie Malucha był dla dziecka przygodą oraz krokiem naprzód w jego rozwoju.

Patrycja Bajda

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.Ukończyłam specjalistyczny kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Mam świetny kontakt z dziećmi. Jest osobą odpowiedzialną, opiekuńczą, ciepłą i wrażliwą. Uważam, że w dzieciach należy budować poczucie własnej wartości, dawać im poczucie bezpieczeństwa i miłość, ale również uczyć dyscypliny i szacunku do siebie nawzajem.

Joanna Płaziak

Jestem osobą odznaczająca się dużym opanowaniem, cierpliwością, troskliwością i wyrozumiałością. Cechuje mnie wysoka kultura osobista oraz poczucie odpowiedzialności. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi oraz potrafię zorganizować spędzenie czasu zarówno w sposób aktywny, jak i edukacyjny. Obserwowanie i stymulowanie rozwoju dzieci to nie tylko zawód, ale i prawdziwa pasja przynosząca mi wiele radości i satysfakcji.Posiadam uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym na podstawie odbytego kursu kończącego się otrzymaniem zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szkolenie dla asystentek nauczyciela przedszkola z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, a z zawodu jestem Animatorem Kultury.W Klubie Malucha prowadzę zajęcia umuzykalniające oraz Kącik Małego Artysty.