O nas

Spółka powstała w 2018 roku z myślą o szczęściu dzieci i pomocy rodzicom, którzy chcą godzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem.

 

poznajmy się

Założycielami spółki są Olga i Mateusz Banek. O takim miejscu marzyliśmy od dawna, jednak od września 2017 roku podjęliśmy realne kroki ku temu aby takie miejsce stworzyć. Od tego momentu włożyliśmy całe swoje serce pierwsze w budowanie zespołu, następnie w dobór odpowiedniego lokalu i we wszystkie inne sprawy związane z otwarciem takiej placówki. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że nasz KLUB MALUCHA powstał z pasji i zamiłowania do dzieci oraz edukacji. Powstał również dlatego, ponieważ sami jesteśmy szczęśliwymi rodzicami 3-letniej Anieli i 2- letniej Michaliny i wiemy, że z punktu widzenia rodziców najważniejsze jest zapewnienie dobrej opieki Dzieciom.

Przewodnim celem społecznym naszej Spółki, prowadzącej Klub Malucha jest pomoc w aktywizacji społecznej przede wszystkim kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka jako kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą misją jest ułatwienie bezrobotnym lub pracującym przed urodzeniem dziecka matkom powrotu na otwarty rynek pracy poprzez świadczenie usługi w postaci opieki nad dzieckiem od 1 do 4 roku życia.

Chcielibyśmy przyczynić się również do wyrównania szans pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich, a dziećmi z miast, jak wiadomo tereny wiejskie charakteryzują się mniejszym dostępem do dóbr kultury, edukacji czy rozrywki.

 

Stawiamy na szeroko pojęty rozwój dzieci od najmłodszych lat ich życia, na wspomaganie ich indywidualnego rozwoju, kształtowanie samodzielności oraz na uczenie zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami.

Klub Rodzica zakładamy w celu wspierania rodziców w roli świadomych i odpowiedzialnych opiekunów oraz w celu uświadomienia ich jak ważny jest wszechstronny rozwój dziecka. Chcielibyśmy również prezentować i propagować dobre nawyki żywieniowe, promować działalność masowej rekreacji ruchowej oraz popularyzować aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie. W ramach Klubu Rodzica chcielibyśmy uczyć młode mamy jak godzić sprawy zawodowe i rodzinne, pokazywać, że można być dobrą, opiekuńczą mamą pracując zawodowo.

Klub Seniora Retro za cel stawia sobie wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym osób starszych, samotnych i wyrównanie szans społecznych. Stawiamy również na solidarność pokoleń i owocną współpracę pomiędzy nimi. Taka właśnie jest idea Klubu Retro – ma on integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo i rozrywkę w pobliżu miejsca zamieszkania.