Zapraszamy do

Klubu seniora

Klub Retro jest to inaczej mówiąc klub seniora, jednak zdecydowaliśmy się na taką nazwę klubu ponieważ nie wszyscy dziadkowie są jeszcze seniorami, a przynajmniej nie chcą być klasyfikowani do tak nazwanej grupy społecznej. Początkowo chcielibyśmy aby Klub Retro zrzeszał osoby, które są dziadkami naszych podopiecznych, ale zamierzamy rozwijać z czasem tą inicjatywę licząc na systematyczne włączanie się do Klubu Retro znajomych oraz sąsiadów naszych klubowiczów a z czasem większość osób w wieku 50+ z terenu naszej gminy i jej najbliższych okolic.

#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni

Jesteśmy pewni, że tego rodzaju integracje korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalnia procesy starzenia. Głównym celem działalności naszego Klubu Retro jest aktywizacja i integracja osób starszych, tworzenie nowych więzi społecznych, poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy ze stosowaniem zasady wzajemności. Zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem, które jest lepiej dostosowane do nowych warunków gospodarczych i społecznych. 

#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni
#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni

Klubowicze rozwijają swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku spędzają czas. Spotkania w klubie są dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi. Chcielibyśmy prowadzić również spotkania na które zapraszalibyśmy dzieci z Klubu Malucha, rodziców z Klubu Rodzica oraz dziadków z Klubu Retro. Celem takich spotkań była by integracja oraz solidarność pokoleń.

#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni

W ramach Klubu Retro prowadzimy zajęcia mające na celu poprawienie kondycji psychofizycznej poprzez organizowanie pieszych wycieczek (niedalekich), zabaw tanecznych usprawniających fizycznie i działających integracyjnie, spotkań pozwalających zaprezentować własne zdolności, itp.