Zapraszamy do

Klubu rodzica

Klub Rodzica to inicjatywa, dzięki której wzmacniana jest aktywność społeczno – zawodowa rodziców. Nasz Klub jest miejscem regularnych spotkań rodziców oraz realizacji warsztatów edukacyjnych dla rodziców, czasem również dla dzieci. Klub Rodzica jest również platformą komunikacji i budowania sieci współpracy pomiędzy rodzicami. Pomysł ten oparty jest o zasady samopomocy, zatem to rodzice będący w podobnej sytuacji osobisto – zawodowej stanowią dla siebie najlepsze źródło wsparcia i inspiracji. Stąd też tak ważne jest, aby to rodzice angażowali się na każdym etapie realizacji naszej inicjatywy, począwszy od planowania logistyki i tematyki spotkań, po prowadzenie spotkań i realizację własnych pomysłów. Chcielibyśmy aby nasz Klub Rodzica wpisywał się w indywidualne potrzeby mam i ojców, borykających się z koniecznością pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego. Zakres działań oraz form wsparcia realizowanych w ramach Klubu uzależniony jest od problemów i potrzeb samych rodziców. W ramach Klubu organizowane są spotkania edukacyjne dotyczące tematyki rodzicielstwa, rozwoju osobistego rodziców, grupy wsparcia.

#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni

Działalność Klubu Rodzica ukierunkowana również jest na realizację własnych inicjatyw, czyli możliwość planowania oraz wdrażania własnych projektów i inicjatyw. Mogą to być inicjatywy związane z rozwojem pasji oraz spędzaniem wolnego czasu przez uczestniczki/uczestników Klubu (na przykład: organizowanie wspólnych wyjazdów rodzinnych, grupy konwersacyjne z danego języka obcego, wspólne uprawianie sportu).

Spotkania Klubu Rodzica organizowane będą 1 lub 2 razy w miesiącu w zależności od woli klubowiczów. Spotkania na pewno organizowane będą w weekendy, ewentualnie piątki popołudniu, gdyż od poniedziałku do piątku placówka koncertuje swoją całkowitą uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz dobrej opieki naszym podopiecznym należącym do Klubu Malucha.

#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni
#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni

Klub jest oparty o zasady samopomocy, ważna zatem jest atmosfera wspierająca zaangażowanie uczestników/ uczestniczek. Klub stanowi przestrzeń do realizacji własnych inicjatyw i pasji. W ramach Klubu Rodzica realizowane są warsztaty i spotkania edukacyjne poświęcone rodzicielstwu, funkcjonowaniu rodziny czy wreszcie rozwojowi osobistemu i zawodowemu rodziców. Przykładowe propozycje zajęć, jakie mogą być realizowane w ramach naszego Klubu Rodzica, to: warsztaty dla taty, zajęcia dla rodziców poszukujących zatrudnienia, kursy udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, warsztaty noszenia chust/kangurowania, warsztaty dla młodych mam prowadzone przez położną, itp. Mogą to być również pojedyncze spotkania z różnymi specjalistkami/specjalistami z zakresu: diety (diety niemowląt, diety kobiet w ciąży, diety dla alergików, diety dla osób zainteresowanych odchudzaniem się), logopedii, położnictwa, prawa, psychologii czy doradztwa zawodowego. Dodatkowo, w ramach Klubu Rodzica będziemy starać się nawiązać kontakty ze specjalistami i poprowadzić spotkanie lub serię spotkań o wybranej tematyce.

#żłobek frysztak,#klub malucha frysztak,#klub dziecięcy frysztak,#za-bawni

Staramy się również utworzyć grupy samopomocowe i grupy wsparcia dla członków naszego Klubu. Są to formy wsparcia psychospołecznego, której członkinie/członkowie świadczą sobie wzajemnie różnego rodzaju pomoc. Pomoc ta może sprowadzać się m.in. do wymiany doświadczeń, udzielania informacji. Grupę integrował będzie wspólny problem, podobna sytuacja osobisto-zawodowa (na przykład: choroba własna lub występująca w rodzinie, sytuacja na rynku pracy, fakt przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, problematyka godzenia życia zawodowego i rodzinnego). Chcielibyśmy by funkcjonowały również grupy o charakterze rozwojowym, ukierunkowane na oferowanie określonej formy wsparcia (na przykład: wspieranie rodziców w stosowaniu określonych metod wychowawczych, wspieranie kobiet przedsiębiorczych). Wsparcie członków grupy pozwala czerpać z doświadczeń osób będących w podobnej sytuacji, co sprzyja poczuciu bycia rozumianym i akceptowanym, przywróceniu odwagi do życia czy zmiany, przełamaniu izolacji, wyjściu z domu oraz zawieraniu nowych znajomości i przyjaźni.